Skip to main content

Privacy policy

 1. Wettelijke vermeldingen
 • Ondernemingsnummer: BE0668.930.311
 • Adres: Vogelzangstraat 50, 3740 Bilzen
 • E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 1. Algemeen

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en goed te controleren manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van je als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken en welke rechten je hebt als klant. We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van je als klant, als mogelijk toekomstige klant of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz. We raden je aan om deze informatie nauwkeurig te lezen, zodat je goed weet waarvoor we je gegevens gebruiken.

 1. Wie is verantwoordelijk voor dit privacy beleid?

Kim Moors, handelend onder de naam Budgetbaas, met maatschappelijke zetel te Vogelzangstraat 50, 3740 Bilzen en met ondernemingsnummer BE0668930311. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde adres, op het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en op het telefoonnummer 0494/91.63.08.

 1. Wijzigingen en updaten van de privacy policy

Wij kunnen het privacybeleid steeds aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten of de geldende wetgeving. Daarom is het van belang regelmatig deze privacyverklaring door te nemen.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welk doel gebeurt dit?

Wij verzamelen alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de tussen ons en de (toekomstige) klant bestaande overeenkomst. 
Budgetbaas dient jou immers te identificeren, te contacteren en correct te kunnen adviseren.
Hierbij worden jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de informatie die je ons meedeelt door ons verzameld.
Verder kan het zijn dat Budgetbaas bijkomende informatie tracht te bekomen indien deze noodzakelijk is om jouw belangen optimaal te kunnen behartigen ingevolge de bestaande overeenkomst. Daarnaast worden jouw gegevens eveneens gebruikt voor het versturen van een eventuele nieuwsbrief of om je op de hoogte te houden van interessant nieuws (vb. nieuw aanbod). Het is dus ook mogelijk dat je een uitnodiging ontvangt voor een cursus, event of workshop. Op het ogenblik dat bijkomende persoonsgegevens worden gevraagd zal steeds transparant worden medegedeeld waarvoor deze bijkomende persoonsgegevens verworven worden. Budgetbaas kan gegevens van derde partijen verkrijgen, wanneer je deze zelf publiek hebt gemaakt door vermelding op je website, blog, of via je publiek toegankelijke socialmediaprofielen.

 1. Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonsgegevens?
 • Om je te identificeren;
 • Om je te contacteren;
 • Om onze diensten te kunnen verlenen;
 • Om onze diensten te kunnen analyseren en verbeteren;
 • Om je op de hoogte te houden van ons productenaanbod;

Persoonsgegevens worden niet bewust aan derde partijen doorgegeven.

 1. Jouw privacy

7.1 JE KUNT JE GEGEVENS INKIJKEN, LATEN VERBETEREN EN LATEN VERWIJDEREN

Wil je inzage in de gegevens die wij van jou verwerken, laat het dan aan ons weten. Als je je recht van inzage uitoefent, zullen wij je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar. Ze kunnen daarom ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard opkuisprocessen.

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die wij over jou hebben opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen.

Als je vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken, dan kun je vragen om ze te verwijderen.

7.2 JE KUNT JE VERZETTEN TEGEN BEPAALD GEBRUIK VAN GEGEVENS

Ben je het niet eens met de manier waarop wij bepaalde gegevens verwerken, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om fraude te bestrijden.

7.3 JE KUNT SOMS WEIGEREN DAT JE GEGEVENS VOLLEDIG AUTOMATISCH WORDEN VERWERKT

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. De logica van dit automatisch proces proberen wij op het moment zelf mee te geven.

Als je het niet eens bent met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerd proces, kun je ons contacteren.

7.4 JE KUNT VRAGEN OM JE GEGEVENS OVER TE DRAGEN AAN EEN DERDE PARTIJ

Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De privacywetgeving voorziet wel enkele beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

7.5 JE KUNT JE RECHTEN UITOEFENEN

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil uitoefenen. Dan kunnen we je vraag duidelijk en correct behandelen. Wij moeten wel je identiteit zo goed mogelijk verifiëren om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent. Daarom dat we een kopie van je identiteitskaart kunnen vragen bij een dergelijke aanvraag. Het uitoefenen van je rechten is kosteloos, behalve wanneer je verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan ervoor gekozen worden om geen gevolg te geven aan je verzoek na mededeling van de redenen(en) tot weigering.

Heb je een vraag of een opmerking? Dan kun je bij ons terecht via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Je hebt ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit. Deze gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Je kunt hen ook contacteren via telefoonnummer 02/274.48.00 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en via hun website.

 1. Bewaren van je persoonsgegevens

Wij gebruiken je persoonsgegevens als we daarvoor een duidelijk doel hebben. Als we geen doel meer hebben, verwijderen we de gegevens.

Uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn (vaak is dat tot 10 jaar na het einde van een contract of de verrichting van een transactie). Je facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn.

Voor de uitoefening van onze rechten kan dat langer zijn. Schrijft de wet geen bewaartermijn voor dan kan de bewaring korter te zijn.

Voor sommige toepassingen kan een ruimere tijdspanne nodig zijn, bijvoorbeeld voor het maken van studies, risico- en marketingmodellen. Sommige inzichten worden, maar helder als je ze in een ruimer tijdskader bekijkt. De bewaartermijn kan daarvoor met 10 jaar worden verlengd t.o.v. de standaard bewaartermijnen. We zullen wel steeds zo snel mogelijk de link met individuele personen doorbreken en alleen werken met geaggregeerde of gepseudonimiseerde gegevens.

 1. Je gegevens worden verwerkt

Voor de verwerking van persoonsgegevens doen we mogelijks een beroep op verschillende verwerkers. Dat zijn ondernemingen die in opdracht van ons bepaalde persoonsgegevens verwerken, zoals daar zijn:

 • social media
 • boekhouder
 • ICT(-beveiliging-) dienstverleners, zoals Microsoft, …
 • marketing- en communicatiebureau
 • hostingbedrijven
 1. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat jouw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom wordt gebruik gemaakt van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om je gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Budgetbaas doet alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van je gegevens te beschermen. 

 1. Bevoegdheidsbeding

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg afdeling Hasselt is exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.